Dag Wirén-priset 2008 utdelat

Wirenpristagarna …i Örebro konserthus 2008
Från 2008 års utdelning av Dag Wirén-priset. Från vänster: Lysellkvartetten: Per Sandklef, Ann Christin Ward, Mikael Sjögren och Bernt Lysell. Prisutdelare var Annika Wirén, Dag Wiréns dotter. Foto: Johan Ardefors

Styrelsen för Dag Wirén Stiftelsen beslutade 2007 att inrätta ett Dag Wirén-pris. Priset skall delas ut till personer eller institutioner som gjort mycket för att lyfta fram tonsättaren Dag Wiréns musik. Priset delades ut första gången den 6 december 2007 i Wirénsalen i Örebro Konserthus och gick till Stockholm Arts Trio. I år gick priset till Lysellkvartetten som tog emot det vid en ceremoni den 16 oktober i Örebro.

Styrelsens motivering var:

Dag Wirén stiftelsen tilldelar Lysellkvartetten årets Dag Wirén-pris. Prissumman är detta år 100.000 kronor.

Dag Wiréns stråkkvartetter är en bärande del i tonsättarens kammarmusikproduktion. De har skiftande karaktär och representerar olika stadier i hans utveckling från 1920-talet fram till 1970.

Lysellkvartetten är sedan många år en av Sveriges förnämsta stråkkvartettensembler och för närvarande den svenska kvartettensemble som varit längst verksam. Lysellkvartetten blir därmed en viktig förmedlare av svensk kammarmusikkultur och tradition. Kvartetten betyder också mycket för Sveriges internationella rykte inom detta område.

Under sin långa konsertverksamhet har Lysellkvartetten ofta haft Dag Wiréns stråkkvartetter på programmet. I sina inspelningar av stråkkvartetterna nr 2-5 ger Lysellkvartetten som enda svensk ensemble en bred presentation av Dag Wiréns produktion i denna genre. Lysellkvartettens högklassiga tolkningar ger en unik överblick över kvartetterna i ett samlat konstnärligt perspektiv och gör dem tillgängliga för en vid krets av lyssnare nu och i framtiden.