Dag Wirén-priset utdelat för första gången

De första Dag Wirén-pristagarna i Stockholm Arts Trio. Från vänster Dan Almgren, Stefan Bojsten och Torleif Thedéen samt prisutdelaren Annika Wirén, Dag Wiréns dotter. Foto: Håkan Ekebacke, NA

Styrelsen för Dag Wirén stiftelsen har beslutat att inrätta ett Dag Wirén-pris. Priset delas ut till personer eller institutioner som gjort mycket för att lyfta fram tonsättaren Dag Wiréns musik. Priset delades ut första gången den 6 december 2007 i Wirénsalen i Örebro Konserthus och gick till Stockholm Arts Trio.

Styrelsens motivering var:

Dag Wirén stiftelsen har den 26 oktober 2007 beslutat tilldela Stockholm Arts Trio det nyinstiftade Dag Wirén-priset. Prissumman är detta år 100.000 kronor.

Dess medlemmar, Stefan Bojsten-piano, Dan Almgren-violin samt Torleif Thedéen-cello, har under många år verkat som ambassadörer för Dag Wiréns kammarmusik inom och utom vårt land.

Jämsides en mycket hög konstnärlig nivå vid konsertframföranden och cd-inspelningar, där Stockholm Arts Trio har spelat in samtliga kompositioner för violin, cello och piano i olika konstellationer såsom sonater eller trios, har Stockholm Arts Trio i egenskap av lärare på sina respektive instrument målmedvetet använt sig av Dag Wiréns kammarmusik i sin undervisning på ett sådant sätt att hans kammarmusik har fått en förankring i kommande generationers musicerande.