Norrköpings symfoniorkester får Dag Wirén-priset 2009

SON:s direktör Peter Waldemarsson tar emot Wirénpriset 2009 av Annika Wirén, Dag Wirens dotter, och Roland Sandberg, Stiftelsens ordförande.

Norrköpings symfoniorkester har tilldelats 2009 års Dag Wirén-pris på 100.000 kr. Orkestern tog emot priset i samband med en konsert, den 17 oktober i De Geerhallen i Norrköping. Priset delades ut av Dag Wiréns dotter, Annika Wirén.

– Att 2009 års Dag Wirén-pris tilldelas Norrköpings symfoniorkester känns mycket hedrande. Det är ett bevis på att orkesterns höga konstnärliga nivå uppskattas och priset ger våra musiker extra energi och kraft att fortsätta prestera lysande resultat även i framtiden, säger direktör Peter Waldemarsson i en första kommentar.

Styrelsens motivering lyder:

Norrköpings symfoniorkester är sedan länge en ensemble av stor nationell och internationell betydelse. Norrköpings symfoniorkester levandegör den svenska musiktraditionen och gör viktiga insatser för det konstnärliga nyskapandet.

När Norrköpings symfoniorkester under Thomas Dausgaard i fonograminspelningar gör den första samlade tolkningen av Dag Wiréns symfonier blir resultatet lysande. Detta stärker ytterligare orkesterns konstnärliga position och ger Dag Wirén välförtjänt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Inspelningarna är ett tungt bidrag till dokumentationen av 1900-talets svenska orkestermusik.

Styrelsen för Dag Wirén Stiftelsen beslutade 2007 att inrätta ett Dag Wirén-pris. Priset skall delas ut till personer eller institutioner som gjort mycket för att lyfta fram tonsättaren Dag Wiréns musik. Priset delades första gången ut till Stockholm Arts Trio, den 6 december 2007 i Wirénsalen i Örebro Konserthus och 2008 gick priset till Lysellkvartetten.