USA-projekt med Wirén-inslag hösten 2018

Genom ett samarbete mellan Musicum vid Uppsala Universitet och musikvetenskapliga institutionen vid Harvard-universitetet i USA kommer musik av bl.a. Dag Wirén att framföras. Drivande personer i projektet är Stefan Karpe på Musicum och pianisten och musikvetaren Paul Bempéchat på Harvard. Projektet tar sin början i slutet av oktober i Uppsala med repetitioner och konsert med Paul Bempéchat. Därefter åker musikerna över till USA och gör konserter i början av november vid North Park University, Swedenborg Chapel, Memorial Church på Harvard och Scandinavian Cultural Center i Boston. De verk av Wirén som kommer att framföras är Sonatina för cello och piano opus 1 och Sonatina för violin och piano. Stiftelsen har beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag för den del som handlar om Dag Wiréns musik.