Dag Wiréns musik till Spanien

Nätverket ENUO (European Network of University Orchestras) har startat ett kammarmusiksamarbete mellan Uppsala universitets symfoniorkester, Kungliga Akademiska kapellet, och Granada universitets symfoniorkester. Projektet har kraftigt försenats på grund av pandemin men ska nu äntligen gå av stapeln. En stråkkvartett har bildats på projektbasis med medlemmar ur de båda symfoniorkestrarna. Stråkkvartetten kommer att framföra Dag Wiréns Stråkkvartett nr 3 samt musik av Haydn och Joaquín Turina. Musiken kommer att framföras på konserter i Sigtuna, Uppsala och Granada.

Projektet genomförs med bidrag från Dag Wirénstiftelsen och Uppsala Universitet/Musicum. Drivande i projektet har varit Stefan Karpe, Director Musices vid Uppsala Universitet.

Följande offentliga konserter arrangeras:
Fredag 27 maj, Mariakyrkan, Sigtuna (Sverige), kl. 18.00 
Lördag 28 maj, Musicum, Uppsala (Sverige), kl. 15.00 
Torsdag, 2 juni, Espacio V Centenario, Granada universitet (Spanien), kl. 20.00 Lördag, 4 juni, Granada stadshus (Spanien), kl. 20.30