Inspirationsstipendium för offentliga framföranden av Dag Wiréns verk

För att stimulera offentliga framföranden av Dag Wiréns musik har stiftelsen inrättat ett inspirationsstipendium. Stipendiet riktar sig till musiker, ensembler och ensembleledare, huvudsakligen i åldern 18-35 år. 

Ansökan ska inlämnas senast två månader före konserttillfället och innehålla uppgifter om konsertprogrammet, konsertarrangemanget och de medverkandes professionella utbildning och erfarenhet.

Närmare upplysningar lämnas av Stefan Bojsten (stefan.bojsten@kmh.se tel. 0708-700634) och Hans Enflo (hans.enflo@gmail.com tel 070-586 26 46)