Not- och ljudexempel – scenisk musik och vokalmusik

”Annorstädes vals” (Alf Henriksson) för röst och piano/orkester

Ingvar Wixell, sång och Hans Wahlgrens orkester. Ariola 7 432124422 2 
Notexempel (Copyright © Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm)

Balettsvit op. 24 A ”Oscarsbalen”, V: Introduktion och polka

Norrköpings symfoniorkester, Thomas Dausgaard, dirigent. CPO 999 563.2
Notexempel (Copyright © Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm)

”Titania” (Gustaf Fröding) för damkör

 Adolf Fredriks flickkör, Bo Johansson, dirigent. Adolf Fredriks Flickkör 2001
Notexempel (Copyright © Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm)

Tre dikter om havet op. 37 (Karin Boye) för blandad kör a cappella. II: Till havet

 Jubilatekören, Astrid Riska, dirigent. BIS CD 797
Notexempel (Copyright © Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm)

Två sånger ur ”Hösthorn” (Erik Axel Karlfeldt) op. 13. I: Om till din bädd

 Christina Högman, sopran; Stefan Bojsten, piano. BIS CD 797
Notexempel (Copyright © Nordiska Musikförlaget)