Stiftelsen

Dag Wirén Stiftelsen har bidragit till inspelningar av Wiréns musik, utgivning av böcker och delat ut stipendier till personer som på olika sätt har medverkat till spridningen av hans musik och att öka kännedomen om den. Från och med 2007 har stiftelsen även börjat dela ut ett Dag Wirén-pris till personer eller institutioner som belöning för särskilt goda insatser för att främja Wiréns musik.

Möjlighet finns att sända in ansökningar till stiftelsen för projekt som innebär att Wiréns musik framförs och sprids ännu mer såväl inom som utanför Sverige. Det handlar i regel inte om turnéstöd eller konsertarrangemang utan mer om andra aktiviteter som t.ex. seminarier, föredrag, översättning och publicering av artiklar om Wiréns musik till andra språk eller promotionprojekt.

Styrelsen består av Roland Sandberg (ordförande), Annika Wirén, Hans Enflo och Stefan Bojsten samt suppleanterna Ann Marie Belfrage och Stefan Karpe. Administrationen sköts av Kungliga Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm.

Förfrågningar eller ansökningar ställs till stiftelsens ordförande Roland Sandberg per e-mail l.r.sandberg@gmail.com.