Verkförteckning och diskografi

av Carl-Gunnar Åhlén

Källor (urval):

Anna Lena Holm (förteckning över Dag Wirén-samlingen), 1987 & 2001 (SMB).
Stig Jacobsson: Svenska Tonsättare – Diskografi, Rikskonserter 1985.
Lennart Reimers (red.): 12 kapitel om Dag Wirén, Stockholm 1995, särskilt Kalender av Jan Olof Rudén.
Musikkonservatoriet: Matriklar 1920-35 och Program för elevkonserter 1920-35.
Sveriges Radios dokumentarkiv: Gagekort för Dag Wirén m.fl. 
Sveriges Radios musikbibliotek: Kortregister.
Wirén-samlingen (Statens musiksamlingar): tidningsklipp.

Databaser: 
GAMBA (= Sveriges radios grammofonarkiv)
Svensk Mediedatabas , Kungliga Biblioteket (f.d. Statens Ljud- och Bildarkiv), Stockholm
Musik- och teaterbiblioteket (f.d. Statens Musikbibliotek), Stockholm
Svensk Musik (Swedish Music Information Centre), Stockholm

Förkortningar:
° = Musik- och teaterbiblioteket (f.d. Statens Musikbibliotek, SMB, f.d. Kungl. Musikaliska Akademiens bibliotek)
ANM = Anmärkning
arr = arrangemang 
BESÄTTN: = Besättning
CG = Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm
ID = Stim-nummer
MIC = Svensk Musik (Swedish Music Information Centre)
MK = Musikaliska konstföreningen 
MUB = Sveriges Radios musikbibliotek
NMS = Nordiska Musikförlaget (numera Carl Gehrmans musikförlag respektive Ehrlingförlagen)
SSKB = Sällskapet för kvartettsångens befrämjande (hanteras av Carl Gehrmans musikförlag)
SUE = Edition Suecia c/o Svensk Musik
TRYCK = Tryckta noter och ljuskopior (transp.)
UE = Universal Edition , Wien 
URUPPF = Uruppförande
övs = översättning

Verk utan årtal

”A matter of morals”
Partitur och transp.°

”Benedictus qui venit”, dubbelfuga för blandad kör
Partitur och blyertsskiss°

En liten vaggvisa för piano
Autograf°

Frihetssången. ”Frihet är det bästa ting” för röst och piano
Blyertsautograf°

Fuga för stråkkvartett
Autografer (blyerts)°

”Gold Green”, filmmusik
Partitur°

Intermezzo [ess-moll] för piano
Autograf°

”Klara stjärnor med de ögon snälla” (Hon-Han)
Blyertsskiss°

Konsertstycke för piano och orkester
Blyertspartitur°

”Långdans”. Potpourri på julvisor i 3/4 takt, arr
[”Vi ska ställa till med en roliger dans”, ”Nu är det jul igen”, ”Nu tar vi i ring och dansa omkring”, ”Här finns ingen sorg i vårt hem”, ”Så väva vi vadmal”, ”Höga berg och djupa dalar”, ”Hej tomtegubbar”, ”Du tycker du är vacker”, ”Och jungfrun hon går i dansen”, ”Kom lilla flicka valsa med mej”, ”Klara sol på himmelen den lyser”, ”Sju vackra flickor i en ring”, ”Nu ska vi skörda linet”, ”Opp och hoppa ligg ej å dra dej”, ”O jänta å ja”, ”Grannens gamla kråka”, ”Nu är det jul igen”]
BESÄTTN: 0010 0110 2 slagv str p
TRYCK: NM 1584 u.å. (1930-talet)

Marsch till fest, för piano 
Tillägnad Stockholms garnison [?] och frivilliga fältartistkåren [?]
Blyertsskiss°

Preludium. Tillägnad Mamma på Mors dag [för piano]
Blyertsautograf°

”Seven dolls songs for children” för röst och piano (Elisabeth Uhr, eng. övs Noel Wirén)
     I: Jumping doll
     II: Sleepy doll
     III: Car doll
     IV: Ordinary doll
     V: Rag doll
     VI: Proud maiden
     VII: Golliwog 
ID: 15075. Material med svenska texter° 

Sonat [för violoncell och piano]
Partitur och stämmor°

Spelmannen i Dooney /”När jag spelar på felan” (W B Yeats, övs A Stenhagen) för röst och piano
Autograf°

Stråkkvartett nr 1 [d-moll]
Partitur°

”The Fox’s sleep”/Wedding march. Irish melody arr för piano
Autograf°

”Vi äro musikanter”. Potpourri på julvisor och danslekar, arr
[”Ritsch, ratsch, fili bom, bom”, ”Denna ringen den skall vandra”, ”Staffan var en stalledräng”, ”Skära skära havre”, ”Nu vilja vi begynna en domaredans”, ”Flickorna små uti ringen de stå”, ”Tjuv, tjuv det skall du heta”, ”Jag gick mig ut en afton”, ”Jungfrun och ungersven i dansen gå”, ”Viljen I veta och viljen I förstå”, ”Vi äro musikanter”, ”Klang min vackra bjällra”, ”Så går jag här i ringen”, ”I Dala i Dala skog”, ”Hopp, mor Annika”]
BESÄTTN: 0010 0110 2 slagv str p
TRYCK: NMS 1584 u.å. (1930-talet)

1920

Humoresque Dess-dur för piano
Autograf och skiss°
URUPPF: Dag Wiren den 14? maj 1924

1922

Valse caprice för piano [F-dur] 
Autograf°; även odat. utskrift.
URUPPF: Dag Wiren den 14? maj 1924

1923

”Mitt hjärta vildmarkens fågel” (Tagore) för röst och piano
Autograf°

Nocturne [G-dur?] för piano
Autograf°

Romans [D-dur] för piano
Autograf°

Symfoni [”nr 2”, ofullbordad. Ej = op. 14]
Blyertspartitur och skisser°

”Så sluta den sista sången” (Tagore) för röst och piano
Autograf, även blyerts°

Valse caprice för piano [G-dur] 
Autograf°
URUPPF: Dag Wirén den 14? maj 1924

Valse-fantastique [E-dur] för piano / harmonium / violoncell / [klarinett]
Stämmor°; även klar. i manus.
URUPPF: Brageförbundets ork., dir: Dag Wirén den 15 mars 1924

”Vårsång” för piano
Autograf°
URUPPF: Dag Wirén den 4 juni 1924

1924

Burlesque för piano
Autograf°

Den svenske Celadons klagovisa /”De svarte morhianer” (Gustaf Fröding) för röst och piano
Autograf°

”Jag ville jag vore” (Gustaf Fröding) för röst och piano
Blyertsautograf°

Nocturne [Gess-dur] för röst och piano
Blyertsautograf°

”Titania” för manskör (jämför 1942)
Partitur och 4 stämmor (blyerts)°

Två dansmelodier [G-dur & C-dur] för piano
Autografer°

Variationer över en gammal vaggvisa för piano
Autograf°

1925

Dansmelodi III [a-moll] och IV [e-moll] för piano
Autografer°

Jorden ”Vår Herre är ett gammalt liv” (Bo Bergman) för röst och piano
Blyertsautograf och textmanus (bläck)°

Sulamits visa (Hjalmar Procopé) för röst och piano
Autograf°

1926

A la passacaglia för piano
Autograf°

Humoresque [D-dur] för violin och piano
Autograf: partitur och stämmor°

Impromptu [a-moll] för piano
Autograf och blyertsskiss°

Klagenlied eines alt-deutschen Jünglings /”Wohl dem, dem noch die Tugend lacht” (Heinrich Heine) för röst och piano
Autograf°

Legend [för piano]
Autograf°

Melodi för violin och piano
Partitur och stämmor°

Sorgebarns vaggvisa [för piano]
Autograf°

[Sånger till text av Erik Axel Karlfeldt för röst och piano :]
     Blomstervisa /”Som liljorna i natten” 
     Bulan /”Hej, Polydor, kryp fram”. Vårsång till Polydor
     Ett hjärta /”Mitt hjärta är en stadig bälg” 
     Hos häxan /”När den dimmiga natten”
     Mot aftonen /”Det lyste mig att spela”
Autografer° 

”Ormvisa” för röst och piano
Autograf°. 
ID: 869. TRYCK: CG [1988].
URUPPF: Einar Wærmö

Visa /”Min kärlek föddes i lustfylld vår” (Dan Andersson) för röst och piano
Autograf°

Visa /”Villemo, Villemo” (August Strindberg) för röst och piano
Autograf° 

1927

En vintervisa /”Jag sörja väl må” (Gustaf Fröding) för röst och piano [diss-moll]
Autograf°
URUPPF?: Joel Berglund, sång, Dag Wirén, piano den 21 juni 1928 (radio)

Ett Helicons blomster /”Och skulle jag sörja” (Gustaf Fröding) för röst och piano
Manus°

Floderna /”Genom natten floderna rinna” (Anders Österling) för röst och piano
Manus°
URUPPF?: Joel Berglund, sång, Dag Wirén, piano den 21 juni 1928 (för radion)

Impromptu [e-moll] för piano
Autograf och blyertsskiss°

Nattväktaren /”Klockan är tio slagen” (Bo Bergman) för röst och piano
Autograf°

”Nu öppnar nattglim sin krona” (Erik Axel Karlfeldt) för röst och piano 
Autograf°

”Semele” (August Strindberg) för röst och piano
Autograf°

”Sju rosor och sju eldar” (August Strindberg) för röst och piano
Autograf°

1928

Sonat c-moll för violin och piano
Autograf°
URUPPF: (sats 1–3) Lince Berglund, violin, Dag Wirén, piano den 6 oktober 1928

Sonat e -moll för violin och piano
Autograf och blyertsskisser°
ID: 9459. TRYCK: MIC.

Sonat fiss-moll för piano
     I: Allegro energico
     II: Andante lugubre
     III: Molto presto
     IV: Kanon
Autograf°

Tema med variationer för violino solo.
Autograf°

Tre små orientaliska danser [för piano]
Autograf°

1929

Jungfru Maria (Erik Axel Karlfeldt) sång för röst och piano (se 1961) 
URUPPF?: Karin Gustafson, sång, Dag Wirén, piano 

”Privatskolan” (Sandro Malmqvist) skådespelsmusik
Blyertspartitur & 4-stäm. manus°
URUPPF: De ungas teater 4 maj 1929
BESÄTTN: Klar, 2 vla, trp, slagverk 
ANM: Efter ett gammalt japanskt drama. Sandro Malmqvist, regi

Stråkkvartett i c-moll
     I: Allegro appassionato
     II: Andante con variazioni
     III: Scherzo: Allegro vivo
     IV: Molto allegro ed energico

Autograf (partitur & blyertsskisser)°
URUPPF: Lince Berglund, Folke Reinholdsson, Börje Andersson, Gustav Gröndahl den 27 april 1929

1930

”När jag uti marken vandrar” för röst och piano (u.å.)
Manus?
URUPPF?: Olle Nygren, sång, Dag Wirén, piano den 21 januari 1931 (för radion) 

Sonat för violoncell och piano
Autograf (partitur & stämmor)°

Spelmannen i Dooney /”När jag spelar på felan” (W B Yeats, övs: A Stenhagen) för röst och piano [1930?]
Autograf°
URUPPF?: Olle Nygren, sång, Dag Wirén, piano den 21 januari 1931 (för radion)

”Yttersta domen” (Erik Axel Karlfeldt), kantat
Blyertspartitur & blyertsskisser°
ID: 9460. 
BESÄTTN: Sopran-, tenor-, baryton-, bassolister, blandad kör och orkester 3*3*22 4331 12 1 str.

1931

Konsertouvertyr nr 1 op. 2 
BESÄTTN: 2222 4321 11 0 str. 
ID: 10416. TRYCK: MIC . 
URUPPF: Örebro orkestersällskap, dir: Nils Höglund den 2 april 1932
INSP: Norrköpings symfoniork., dir: Thomas Dausgaard den 3–5 febr. 1999 (CD) CPO 999 677-2 [7:45] 

Sonatin för violoncell och piano op. 1 
     I: Allegro energico – [attacca]
     II: Adagio – [attacca]
     III: Molto vivace
Stämmor°
ID: 2716. TRYCK: SUE / MIC [1969].
URUPPF: Gustav Gröndahl, cello, Natanael Broman, piano, den 20 november 1931
INSP A: Maurice Maréchal, cello, Harry Ebert, piano den 8 maj 1940 (78) Radiotjänst R 63 / Rtj+474-75 A, (CD) Caprice CAP 21761 [2:54 + 2:54 + 1:41]
INSP B: Torleif Thedéen, cello, Stefan Bojsten, piano den 28-30 aug. 1992 (CD) BIS CD 582 [3:09 + 3:30 + 1:45] 

Sådant av livet /”Och haren han sitter” (Gustaf Fröding) för röst och piano
Autograf°, även fragment av blyertsskiss för blandad kör.

1932

”Arbetare” (Bo Bergman) för manskvartett
Autograf°
ID: GB2728. TRYCK: SSKB/CG [u.å.]

Preludium för violoncell och piano op. 8 b 
Manus (hos tonsättaren) 
ID: 9461. 
URUPPF: Gustav Gröndahl, cello, Dag Wirén, piano den 11 mars 1935 

”På värdshuset Kopparflöjeln” (Erik Axel Karlfeldt) för manskör
ID: GB2727. TRYCK: SSKB/CG [årtal ?]. 
URUPPF: Kvartettsångarförbundets jubileumskör, dir: Emil Carelius den 5 mars 1933. 

Symfoni [nr 1] op. 3 
Partitur och blyertsskisser°
ANM: ”Studieverk, bör ej spelas?” [Wirén 1945] 

1933

Berceuse för violoncell och piano
Partitur & stämmor°

”Renard and his little cousins” (Cynthia Franks?), skådespelsmusik
Autograf°. Härtill text och delen ”Chat of chickens”. 
BESÄTTN: Violin, cello, piano.

Sonatin för violoncell och piano nr 2 e-moll op. 4 
     I: Allegro energico
     II: Grave – Vivace
     III: Allegro giocoso
Fotokopior av partitur°
ID: 16810. TRYCK: CG [1976]. 
URUPPF: Gustav Gröndahl, cello, Judith Malmquist, piano den 5 april 1934 

Tema med variationer op. 5 för piano 
     I: Tema. Andante
     II: Variation I: L’istesso tempo
     III: Variation II: L’istesso tempo
     IV: Variation III: Tempo di marcia
     V: Variation IV: Più mosso
     VI: Variation V: Andante
     VII: Variation VI: L’istesso tempo
     VIII: Variation VII: Più mosso
     IX: Variation VIII: Molto vivace
     X: Variation IX: Allegro furioso 
     XI: Tempo di tema
Autograf°
ID: 14838. TRYCK: CG [1949]. 
URUPPF: Sixten Eckerberg den 16 maj 1933 (London)
INSP: Stefan Bojsten den 22–23 juli 1996 (CD) BIS CD 797 [1:09 + 1:09 + 1:06 + 0:40 + 0:39 + 1:11 + 1:00 + 1:04 + 0:37 +1:15 + 1:30] 

Trio för violin, violoncell och piano nr 1 ciss-moll op. 6
     I: Allegro
     II: Adagio
     III: Fugetta
     IV: Alla passacaglia 
Partitur & 2 stämmor°
ID: 10009. TRYCK: CG [1963].
URUPPF: Gösta Rybrant, violin, Gustav Gröndahl, cello, Ingemar Liljefors, piano den 9 november 1933 
INSP: Stockholm Arts Trio (Dan Almgren, violin, Thorleif Thedéen, cello, Stefan Bojsten, piano) 28–30 aug. 1992 (CD) BIS CD 582 [5:40 + 3:42 + 1:12 + 4:27] 
ANM: (Enl. MUB är sats 3 överstruken med rött i partitur)

1934 

Gavotte-Musette (1933–34) [ur Två orkesterstycken op. 7 b; urspr. andra sats till op. 7] 
ID: 15903. TRYCK: MIC. 
URUPPF?: Stockholms radioork., dir: Tor Mann den 6 juli 1940 (för radion)
BESÄTTN: 2222 2210 10 0 str. 

”Livet och skrifterna” /En helig man (Nils Ferlin) för röst och piano
Autograf°

”Mitt trollslott står i skogens bryn” (August Strindberg) för röst och piano
Autograf°

Scherzo (1933–34) [ur Två orkesterstycken op. 7 b; urspr. tredje sats till op. 7]
ID: 14904. TRYCK: CG [1941]. 
URUPPF?: Stockholms radioork., dir: Tor Mann den 6 juli 1940 (för radion)
BESÄTTN: Orkester 2*222 2210 10 0 str.

Sinfonietta op. 7 (1933–34)
     I: Molto allegro ed energico – [attacca]
     II: Andante espressivo – [attacca]
     III: Molto allegro 
Ljuskopia av partitur av den äldre versionen°
ID: 28701. TRYCK: UE [1951].
URUPPF: Konsertföreningens ork., dir: Fritz Busch den 21 februari 1940 
INSP A: Radioork, dir: Dag Wirén den 4 maj & 19 maj 1948. (78) Cupol 6013-14, matris: Rtj 2574-B, 2575-B, 2671-C, 2575-B eller 1093-B, 1094-B, 1180-C, 1181-B (CD) Phono Sueciae PSCD 79, Caprice CAP 21761 [6:42 + 4:42 + 5:29] 
INSP B: Radioork, dir: Albert Wolff den 27 januari 1960. (LP) BIS LP-31 [7:22 + 5:00 + 6:22]
INSP C: Sveriges radios symfork, dir: Stig Westerberg den 15 maj 1965 (LP) Swed. Soc. Disc. SLT 33167; (CD) SCD 1035 [6:35 + 4:40 + 5:48]
INSP D: SAMI Sinfonietta, dir: Stefan Solyom den 19–23 febr. 2001 (CD) Phono Suecia PSCD 716 [7:12 + 4:40 + 6:00] 
BESÄTTN: 2222 2210 11 0 trumma str. 

Suite-Miniature för violin/violoncell och piano op. 8 a 
     I: Moderato
     II: Adagio
     III: Allegro (rubato)
     IV: Andante espressivo
     V: Molto vivace
Två partitur och stämmor°
ID: 14835. TRYCK: SUE [1948] 
URUPPF: Gustav Gröndahl, cello, Dag Wirén, piano, den 11 mars 1935 
INSP A: Sven Karpe, violin, Dag Wirén, piano, i mars 1953. (78) Discofil A 65 /DFT 5370-71 A, (CD) Caprice CAP 21761 [0:44 + 1:13 + 0:48 + 1:13 + 0:27] 
INSP B: Torleif Thedéen, cello, Stefan Bojsten, piano den 10–11 maj 1996. (CD) BIS CD 797 [1:47 + 2:18 + 0:58 + 1:41 + 0:33]

Suite miniature för violin, violoncell och piano op. 8 b
ID: 34848. TRYCK: MIC. 
URUPPF: Sven Karpe, violin, Gunnar Norrby, cello, Tore Wiberg, piano, den 1 mars 1938 (för radion)

Suite miniature [för salongsorkester] op. 8 b 
ID: 34845. TRYCK: MIC. 
URUPPF: John Hylboms orkester den 23 mars 1937
BESÄTTN: 2 vl, vc, cb, pianodir. 
ANM: (Enligt kort i MUB): ”Noterna till denna version har i åratal legat i magasinets möghögar. Enligt. verkfört. i Musikvärlden 1945 nr 1 är Suite miniature för vcl & piano (1934) = op. 8 a. (Op. 8 b = Preludium för vlc & pi, 1932). Enl. verkfört. i I. Bengtsson, utg. Modern nordisk musik 1957, s. 76 är Suite miniature för vlc & pi. = op. 8 kort & gott. (Op. 8 b = Preludium).”

1935

Stråkkvartett [nr 2] op. 9
     I: Tema med variationer: Andante
     II: Scherzo: Moderato ma molto ritmico
     III: Final: Prestissimo
Ljuskopia av partitur & stämmor°
ID: 11524. TRYCK: NMS [1939]. 
URUPPF: Per Carlsten, Holger Gustafsson, Olle Hylberg, Gustav Gröndahl den 27 april 1936 
INSP A: Kyndelkvartetten (Otto Kyndel, Tage Lundgren, Gereon Brodin, Gustav Gröndahl) den 6 december 1943. (78) HMV DB 11007 & DB 11010-11 (utg: 1944), DBS 11063 & DB 11064-65 (utg: 1951). Matris: 2SB 2361/65, (CD) Caprice CAP 21503 [7:51 + 5:13 + 4 :48]. 
INSP B: Saulescokvartetten (Mircea Saulesco, Claes Nilsson, Holger Hansson, Åke Olofsson) den 27 maj 1966. (LP) HMV SCLP 1069 [7:53 + 6:00 + 5:57] 
INSP C: Henrik Peterson, Finndis Kristinsdotter, Maria Åberg, Per Nyström den 30 jan. 1991. (CD) Caprice CAP 21413 [7:42 + 6:22 + 5:29]
INSP D: Lysellkvartetten (Bernt Lysell, Per Sandklef, Thomas Sundkvist, Mikael Sjögren) februari 2005. (CD) Daphne 1021

Symfonisk sats 
Blyertspartitur och skisser°.
ANM: ”Bör ej spelas” [Wirén 1945] 

1936

Konsert för violoncell och orkester op. 10 
     I: Tempo moderato
     II: Andante espressivo
     III: Allegro
ID: 14680. TRYCK: CG [1950]. 
URUPPF: Gustav Gröndahl, cello, Konsertföreningens ork., dir: Fritz Busch den 1 oktober 1939 
INSP A: Gustav Gröndahl, cello, Radioork, dir: Sixten Ehrling den 10 oktober 1950 (78) HMV DB 11039-40, matris 2SB 3324-27 (CD) Caprice CAP 21761 [5:32 + 5:44 + 4:06]
INSP B: Mats Rondin, cello, Svenska Kammarork., dir: Petri Sakari den 15–19 aug.1995. (CD) CAP 21513 [5:20 + 6:12 + 6:13] 
INSP C: Mats Lidström, cello, SAMI Sinfonietta, dir: Stefan Solyom den 19–23 febr. 2001. (CD) Phono Suecia PSCD 716 [4:46 + 5:59 + 5:59]
BESÄTTN: 2222 2210 10 0 str. 

1937

Chaconne för violin och piano op. 12
Partitur och blyertsskiss° 
TRYCK: MIC. ID: 14871. 
URUPPF?: Sven Karpe, violin, Dag Wirén, piano, den 14 augusti 1938 (för radion)
ANM: ”Bör ej spelas” [Wirén, 1945]

Gavotte; Caricature; Miniature 
TRYCK: MIC. ID: 14870. 
BESÄTTN: cello och piano

Serenad för stråkorkester op. 11
     I. Preludium
     II: Andante espressivo
     III: Scherzo
     IV: Marcia
ID: 5720. TRYCK: MIC. 
BESÄTTN: Liten stråkorkester (54332). 
[Serenade for string orchestra op. 11] 
ID: 22819. TRYCK: CG [1944].
URUPPF: Stockholms kammarork., dir: Tobias Wilhelmi den 28 oktober 1937 
INSP A: Göteborgs radioork., dir: Sixten Eckerberg den 27 september 1940 (78) Radiotjänst RC 304 & RD 530 /Matris SD 518-21 A, (CD) Caprice CAP 21761 [2:54 + 3:45 + 3:04 + 4:16]
INSP B: Radioork, dir: Stig Westerberg september 1952 (LP) Decca LX 3086 [2:56 + 3:50 + 2:50 + 4:23]
INSP C: Stockholms filh. ork., dir: Stig Westerberg den 9 januari 1960 (LP) Decca LXT 5646, Barben BLP/SBLP 1005; Swed. Soc. Disc. SLT 33176, (CD) Swed. Soc. Disc. SCD 1035, SCD 1098 [2:46 + 3:48 + 2:44 + 4:23]
INSP D: Hirsch Chamber Player, dir: Leonard Hirsch 1965? (CD) BBC 9118
INSP E: English Chamber Orch, dir: Johannes Somary, 1969 (LP) Vanguard C-10067, (CD) VCS 10067 [3:06 + 3:37 + 3:00 + 4:30]
INSP F: The Hart House Orchestra 1970 (LP) Turnabout CTC 32007
INSP G: Bournemouth Sinfonietta, dir: Kenneth Montgomery 1976 (LP) HMV OC 037-78128, Greensleves ESP 7001 (CD) ESD 7156, Seraphim/EMI 7243 5 69110 2 4 [15:30]
INSP H: Academy-of-Saint-Martin-in-the-Fields, dir: Neville Marriner 1977 (LP) ARGO ZRG 877, (CD) 417 132-2 [3:00 + 3:40 + 2:50 + 5:10] 
INSP I: Scottish Baroque Ensemble, konsertmästare: Leonard Friedman 1978 (LP) CRD 1042, (CD) CRD 3342, Klassiska musikstunder KM 010 SEP 6201 20 010 [3:55 + 3:15 + 2:45 + 4:30] 
INSP J: RIAS Sinfonietta, dir: Jiři Starek 1979 (LP) Schwann VMS 2081 [3:15 + 3:20 + 2:55 + 4:30]
INSP K: Strings of the Melbourne Symphony Orchestra, dir: Leonard Dommet 1982 (LP) Chandos CBR 1007
INSP L: Örebro Kammarork., dir: František Vajnar 1982–83 (LP) Bluebell BELL 149 [3:00 + 4:20 + 2:55 + 4:45] 
INSP M: Kinesiska radions folkork., ledare: Peng Xiuwan 1984 (LP) Friendship Through Music FTM 001 [2:55 + 3:50 + 3:00 + 4:45]
INSP N: London Youth String Ensemble (inget år) (LP) Cameo Classic GOCLP 9004
INSP O: Stockholm sinfonietta, dir: Esa Pekka Salonen 1984 (LP) BIS LP 285, (CD) BIS CD 285 [3:00 + 3:50 + 2:45 + 4:20)
INSP P: National Arts Centre Orchestra of Canada, dir: Eduardo Mata 1985 (LP) RCA RL 85362 [2:55 + 3:50 + 3:00 + 4:45]
INSP Q: Örebro kammarork., dir: Göran W Nilson 1988 (CD) Bluebell ABCD 019 [2:45 + 4:00 + 2:40 + 3:45]
INSP R: Guildhall String Ensemble, dir: Robert Salter 1989 (CD) RCA RD 60439 [2:55 + 4:00 + 2:50 + 4:30]
INSP S: English String Orchestra, dir: William Boughton 1991 (CD) Nimbus NI 5347, NI 7020 [3:05 + 3:40 + 2:50 + 4:40] 
INSP T: Bournemouth sinfonietta, dir: Richard Studt 1994 (CD) Naxos 8.553106 S [3:09 + 4:00 + 2:44 + 4:36]
INSP U: Svenska Kammarork., dir: Petri Sakari den 15–19 aug 1995 (CD) Caprice CAP 21513 [3:11 + 3:58 + 2:53 + 5:33]
INSP V: Zürcher Kammerorchester, dir: Howard Griffiths 1997? (CD) Novalis 150 140-2

Sats 1: Preludium
INSP: Angele La Pieta Dubeau, Canada 2002 (CD) Analecta AN 287 21 [4:31] 

Sats 3: Scherzo
INSP. a = C: (EP) Barben BEP 77, Decca SCE 7510 [2:44] 

Sats 4: Marcia
INSP a = A: (78) Telefunken E 19019 / Matris SD 521 A [4:35]
INSP b: (78) (arr: Charles Wildman) Åke Jelvings ensemble den 27 juni 1947, (78) HMV X 7389 / Matris OSB 2553-1
INSP c = B:(EP) Decca 71032, SEC 5066, SPA 323 [4:23]
INSP d = C: (EP) Barben BEP 77, Decca SCE 7510 [4:23]
INSP e: Geoffrey Brand Orch, 1971,(LP) Pye NSPL 41009 [4:45]
INSP f: Ron Goodwin Orch. 1961, Parlophone PMC 1149 [4:45]
INSP g: Chalmers Tekniska Högskola: spexet »Lasse-Maja«. Elevorkestern (LP) Chalmers CLP 017 [2:30]
INSP h: (arr: Rune Frödén) Solna Brass, dir: Lars-Gunnar Björklund 1977 (LP) RCA 25147 [4:25]
INSP i: Gävle Musikskolas stråkork., dir: Mats Häggström 1979 (LP) Jockey JSLP 2006 / 2008 [4:50]
INSP j = O: (CD) BIS Mia MCD 1010-1; BIS CD 750 
INSP k: Sveriges radios symfork, dir: Stig Westerberg 1986 (CD) Caprice CAP 21340 [4:40]
INSP l: (arr: L Hillman) Spårvägens musikkår, Göteborg, dir: Anders Widestrand 1989 (CD) Spårvägens musikkår, Göteborg DTRCD-8909 [4:40]
INSP m: Helsingborgs symfork, dir: Okko Kamu 1994 (CD) Naxos 8.553115 S [4:32]
INSP n: CBC Vancouver Orchestra, dir: Mario Bernardi 1996 (CD) CDC SMCD 5157
INSP o: Malmö symfork, dir: Harald Eikaas. Berättare: Olof Thunberg. 1998 (CD) Egmont CD 5288 [4:43]
INSP p: Kungl. filh. orkestern i Stockholm, dir: Magnus Ericsson juni 2000 (CD) BIS CD 1181 [4:43]
INSP q: Göteborgs symfoniorkester, dir: Neeme Järvi 2002 (CD) DGG 474 128-2 [4:26]
INSP r: Angele La Pieta Dubeau, Canada 2002 (CD) Analecta AN 287 21 [4:31]
INSP s: Kringkastingsorkestret Norge, dir: Ari Rasilainen 2002 (CD) Finlandia Records 0927-49253-2 [4:38]

1938

Två sånger ur ”Hösthorn” (Erik Axel Karlfeldt) op. 13 för röst och piano
     I: ”Om till din bädd” op. 13 a 
     II ”En höstens kväll” op. 13 b
Blyertsskisser°
ID:14836. TRYCK: MIC. 
(I) ID:14838. TRYCK: NMS [1943] 
(II) ID: 14837. TRYCK: NMS [1943] 
URUPPF?: Folke Brundin, sång, Dag Wirén, piano den 7 februari 1939 (för radion) 
INSP: Christina Högman, sopran, Stefan Bojsten, piano den 10–11 maj 1996 (CD) BIS CD 797 [1:42 + 2:10]

1939

”Madame Bovary” (Guston Baty), skådespelsmusik
Blyertspartitur°
URUPPF: Dirigent: Gösta Berlin, Blancheteatern den 24 februari 1939. 
BESÄTTN: Klarinett, violin, cello och piano. 
ANM: Harry Roeck Hansen, regi

Symfoni nr 2 op. 14
     I: Allegro molto
     II: Adagio – Allegro molto – Tempo I
     III: Allegro – Più moto – Poco meno moto – Tempo primo – Meno mosso – Più mosso – Meno mosso
Blyertspartitur°
ID: 10423. TRYCK: MK (2000).
URUPPF: Göteborgs symfoniork., dir: Sixten Eckerberg den 10 oktober 1940
INSP: Norrköpings symfoniork., dir: Thomas Dausgaard den 3–5 februari 1999 (CD) CPO 999 677-2 [10:48 + 9:10 + 10:28]
BESÄTTN: 2222 2231 11 0 str.

1940

”Gult, rött och blått”, radiooperett (Georg ”Tuppen” Eliasson)
Blyertspartitur°. Kopia i MUB.
URUPPF: Dir: Sven Sköld, den 26 april 1940. 
INSP: SR LB 4149 [24:00], ej publ.

Konsertouvertyr nr 2 op. 16 [Allegro moderato]
ID: 10417. TRYCK: MIC. 
URUPPF: Musikkonservatoriets elevork., dir: Tor Mann den 22 mars 1941
INSP A: Stockholms radioork., dir: Tor Mann den 9 november 1943. (CD) Caprice CAP 21761, överföring från lackskiva SR L-B+4.792 [4:43] 
INSP B: Norrköpings symfoniork., dir: Thomas Dausgaard den 3–5 febr. 1999 (CD) CPO 999 677-2 [5:11]
BESÄTTN: 2222 4231 11 0 str. Ljuskopia av partitur°.

”My Lagan love”. Arr. av irländsk folkvisa för cello och piano (u.å.)
Ljuskopia av partitur och stämmor°
ID: 14864. TRYCK: Svensk Musik/MIC. 
URUPPF?: Gustav Gröndahl, cello, Dag Wirén, piano den 5 januari 1940 (för radion)

Sonatin för violin och piano op. 15
     I: Allegro
     II: Andantino
     III: Vivace
Två partitur, varav ett blyerts & stämmor°
ID: 7333. TRYCK: MK [1949]. 
URUPPF: Sven Karpe, violin, Stig Ribbing, piano den 4 april 1940 
INSP A: Arve Tellefsen, violin, Göran W Nilson, piano 1981 (LP) Caprice CAP 1246 [3:40 + 3:00 + 2:35]
INSP B: Dan Almgren, violin, Stefan Bojsten, piano, 28–30 augusti 1992 (CD) BIS CD 582 [4:43 + 3:00 + 2:53]

1941

”Den glada patiencen”, radiooperett (Georg ”Tuppen” Eliasson)
Autograf (blyertspartitur)°, även MUB

Liten svit för orkester op. 17
     I: Uvertyr
     II: Burlesk
     III: Final: Molto vivace 
ID: 9458. TRYCK: CG 
URUPPF?: Radiotjänsts underhållningsork., dir: Lars-Erik Larsson den 28 mars 1943 (för radion)
BESÄTTN: 2*222 2210 11 0 str. 

”Spader kungs vals” ur ”Den glada partiensen”
Blyertsskiss°
ANM: ”Ej patiencen”.

1942

”Man glömmer ingenting” Filmmusik (originalmusik & arr)
Blyertspartitur°
TRYCK: MIC ID: 3937.

Sveafilm, premiär den 16 november 1942
ANM: Åke Ohberg, regi
BESÄTTN: 2121 2100 10 1 str.

”Titania” för damkör (Gustaf Fröding) (se 1924)
Ljuskopia av partitur°
ID: 2656. TRYCK: NMS [1954]
URUPPF: Hammarströms kör den 6 mar s 1943 (för radion)
INSP A: Kammarkören, dir: Eric Ericson den 4 & 6 maj 1965, (LP) HMV SCLP 1043 [1:01] 
INSP B: Elever ur Stockholms musikgymnasium och musikklasser, dir: Jan-Åke Hillerud 1974, (LP) CBS 53478 [0:50]
INSP C: Tre kyrkor, dir: Anna-Lisa Wallmark, (LP) DBG LP 001
INSP D: Adolf Fredriks musikklasser, klass 6 B och 6 C, dir: Helena Ströberg 1995 (CD) Hjärtebarnsföreningen 1996-1 [1:01]
INSP E: Kören Carmen, Hagby Sankt Ansgars kyrka, dir: Mårten Jansson 1998 (CD) Carmen 1 [0:55]
INSP F: Adolf Fredriks flickkör, dir: Bo Johansson 2001 (CD) 
BESÄTTN: trestämmig damkör (SSA).

1943 

”Köpmannen i Venedig” (William Shakespeare), skådespelsmusik
Ljuskopia av partitur°
URUPPF: Kungl. Dramatiska Teatern den 5 januari 1944. Dirigent: Erik Ehrling
BESÄTTN: flöjt, picc, oboe, klar, 2 trp, basun, slagverk, gitarr, piano, celesta, stråkkvartett, kontrabas. 
ANM: Alf Sjöberg, regi

Romantisk svit op. 22 [”Köpmannen i Venedig”] (även revid. 1961) 
     I: ”Om jag bara visste” / Andante espressivo
     II: ”Vi resa till Venedig” / Allegretto grazioso
     III: ”Serenad för Jessica” / Tempo moderato, espressivo
     IV: ”Gyckeldans”/ Allegro
     V: ”Portias slottsorkester”/ Andante espressivo
Ljuskopia av partitur°
ID: 10422. TRYCK: CG [1955]
URUPPF: (I-IV) Radiotjänsts kammarork., dir: Lars-Erik Larsson den 3 april 1945 (för radion)
INSP A: Dalasinfoniettan, dir: Stefan Karpe den 18–21 jan. 1999 (CD) NOSAG CD 041 [1:52 + 1:12 + 2:05 + 2:01 + 3:43]
INSP B: SAMI Sinfonietta, dir: Stefan Solyom den 19–23 febr. 2001 (CD) Phono Suecia PSCD 716 [1:58 + 1:20 + 2:12 + 1:54 + 3:17]
BESÄTTN: 1111 10000 00 0 str. 

Sats 1 och 4
INSP: Nationalmusei kammarork., dir: Claude Genetay 1987 (LP) Kungliga Dramatiska Teatern K. D. T. 001 [1:05 + 1:50]

1944

Symfoni nr 3 op. 20 (1943-44) 
     I: Allegro [attacca subito]
     II: Adagio
     III: Allegro molto – Poco più moto – Tempo I – Prestissimo – Poco meno moto – Poco più mosso – Più lento
Ljuskopia av partitur°
ID: 10425. TRYCK: CG [1946]
URUPPF: Göteborgs symfoniork., dir: Sixten Eckerberg den 28 september 1944
INSP A: Norrköpi ngs symfoniork., dir: Thomas Dausgaard den 3–5 febr. 1999 (CD) CPO 999 677-2 [6:09 + 6:29 + 9:37]
INSP B: SAMI Sinfonietta, dir: Stefan Solyom den 19–23 febr. 2001 (CD) Phono Suecia PSCD 716 [6:24 + 7:25 + 11:20]
BESÄTTN: 2222 4231 12 0 str. 

1945 

Intermezzo /”Gubben börjar ligga på sitt yttersta” (Albert Engström) för tre röster (en stämma), violin och piano.
Fotokopia av autograf°
URUPPF: Kabaretork., dir: William Lind den 28 december 1945 (för radion)

[Ironiska småstycken för piano] ”American style” (1942–45)
Ljuskopia°
ID: 8901.
URUPPF?: Stig Ribbing den 20 oktober 1945 (för radion)
INSP: Stig Ribbing, piano, våren 1979 (LP) EMI 7C 137-35738, (CD) Artemis ARTE CD 7142 [1:08]
ANM: Ursprungligen femte sats men drogs tillbaka när samlingen trycktes

Ironiska småstycken. op. 19 för piano (1942–45)
     I: Upptakt
     II: Etyd
     III: Promenad
     ; IV: Vals
     V: Slut 
Ljuskopia°
ID: 14867. TRYCK: NMS [1947]; 
(Endast II & III) ID: JOR5030. TRYCK: SUE [1982]
URUPPF: Stig Ribbing den 20 oktober 1945 (för radion)
INSP A: Camilla Kinberg den 14 mars 1950 (78) Artist RT 1013 /matris FG 318-B, FG 319-A; (CD) Caprice CAP 21761 [1:29 + 0:50 + 1:13 + 2:01 + 1:50 + 1:38]
INSP B: Staffan Scheja den 3, 4 och 11 oktober 1968 (LP) RCA LSC 3119 [1:28 + 0:51 + 1:52 + 1:51 + 1:30]
INSP C: Stefan Bojsten den 28–30 augusti 1992 (CD) BIS CD 582 [1:30 + 0:51 + 1:58 + 2:10 + 1:44]
BESÄTTN: 0120 2210 timp, slagv, str. MUB 15202 a
ANM: Orkesterarr av Stig Rybrant 1953: III, IV, I.

Lustspelsuvertyr op. 21
Ljuskopia av partitur°
ID: 14865. TRYCK: MIC 
URUPPF?: Helsingborgs radioork. den 23 oktober 1945 
BESÄTTN: 2222 2210 10 0 str.

”Oss tjuvar emellan eller en burk ananas”, (original) filmmusik
Ljuskopia av partitur°
Dirigent: Erik Tuxen
Svensk Filmindustri, premiär den 22 januari 1945
ANM: Olof Molander, regi

Stråkkvartett nr 3 op. 18 (1941–45) 
     I. Allegro moderato
     II: Andante – Vivace – Allegretto
     III: Presto
     IV: Allegro – Prestissimo 
ID: 28923. TRYCK: NMS [1946].
URUPPF: Primkvartetten (Ivan Ericson, Helge Widegren, Olle Hylbom, Nils Tidstrand) den 27 oktober 1942 och komplett den 4 september 1945 (för radion)
INSP A: Freskkvartetten (Lars Fresk, Hans Erik Westberg, Lars-Gunnar Bodin, Per-Göran Skytte) den 9 & 14 juni 1982 (LP) Phono Suecia PS 16 (CD) PSCD 16 [5:15 + 5:40 + 2:50 + 5:35]
INSP B: Lindsaykv artetten (Peter Cropper, Ronald Birks, Robin Ireland, Bernard Greger-Smith) 1987 (CD) ASV CD DCA 825 [5:55 + 5:25 + 2:30 + 5:40]
INSP C: Lysellkvartetten (Bernt Lysell, Per Sandklef, Thomas Sundkvist, Mikael Sjögren) oktober 2003 (CD) Daphne 1021
ANM: Sats 1–3 komponerades 1941

1946

Violinkonsert op. 23
     I: Allegro moderato ma inquieto
     II: Andante espressivo
     III: Allegro molto 
Tryckt partitur + klaverutdrag° 
ID: 14861. TRYCK: CG [1948]
URUPPF: Otto Kyndel, Göteborgs symfoniork., dir: Clarence Raybould den 10 april 1947
INSP A: Louis Kaufman, violin, Radioork, dir: Sten Frykberg 1953 (LP) Masters of the bow MB 1027
INSP B: Nils-Erik Sparf, violin, Stockholms filh. ork., dir: Sergiu Comissiona den 6 juni 1985 (CD) Caprice CAP 21326 [7:20 + 6:25 + 6:35] 
BESÄTTN: 2222 4231 11 1 str.

1948

”Bara en mor”, (originalmusik) filmmusik
Partitur°
Dirigent: Eskil Eckert-Lundin
Svensk filmindustri, premiär den 31 oktober 1949 
ANM: Alf Sjöberg, regi

1949

Balettsvit op. 24 A [”Oscarsbalen”] 
     I: Ouverture
     II: Personager: Comodo
     III: Wienervals
     IV: Promenad
     V: Introduktion och polka
Ljuskopia av partitur° 
ID: 14681. TRYCK: CG [1954]
URUPPF: Malmö konserthusork., dir: Sten Åke Axelson den 7 september 1950
INSP: Norrköpings symfork, dir: Thomas Dausgaard den 6–9 oktober 1997 (CD) CPO 999 563.2 [2:31 + 2:44 + 4:20 + 2:02 + 3:56]
BESÄTTN: 2*222 4210 1 1 0 str. 

”Oscarsbalen”. Balett op. 24
ID: 10419. TRYCK: CG [1953]
URUPPF: Hovkapellet, dir: Sixten Ehrling, Kungl. Operan den 1 december 1950
BESÄTTN: 2222 4231 12 1 str. 
ANM: Birgit Cullberg, koreograf

1950

Sonatin op. 25 för piano 
     I: Allegro moderato
     II: Andante
     III: Allegro
Ljuskopia°
ID: 16024. TRYCK: CG [1944]
URUPPF: Stig Ribbing den 21 mars 1950
INSP A: Stig Ribbing den 8 oktober 1951. (78) Musica E 19808 /matris Rtj 4322-23A eller MX 3402-03; (CD) Caprice CAP 21761 [2:06 + 2:01 + 2:02] 
INSP B: Bengt Forsberg den 25 mars 1993 (CD) Phono Suecia PSCD 58 [2:22 + 3:21 + 2:24]
INSP C: Stefan Bojsten den 22–23 juli 1996 (CD) BIS CD 797 [2:08 + 3:15 + 2:09] 

Pianokonsert op. 26 
     I: Moderato
     II: Andante
     III: Rondo
Blyertspartitur + klaverutdrag°
ID: 18516. TRYCK: CG [1952]
URUPPF: Greta Erikson, piano, Radioork, dir: Sten Frykberg den 5 maj 1951 (för radion)
INSP A: Mats Widlund, Svenska Kammarork., dir: Petri Sakari den 15–19 augusti 1995 (CD) CAP 21513 [6:57 + 7:00 + 5:12]
BESÄTTN: 2222 4210 12 0 str. 

1951

Carl Jonas Love Almqvist: ”Amorina” (skådespelsmusik)
Partitur°
URUPPF: Kungl. Dram. teaterns lilla scen den 1 juni 1951. Dirigent: Tord Benner
BESÄTTN: Klar, trp, piano/cembalo, slagverk, stråkar. 
ANM: Alf Sjöberg, regi

”Fröken Julie”, efter August Strindberg (originalmusik & arr) filmmusik
Partitur°
Dirig ent: Sixten Ehrling
Sandrewproduktion, premiär den 6 april 1951 i Cannes
ANM: Alf Sjöberg, regi

1952 

Symfoni nr 4 op. 27 (1951–52)
     I: Tempo moderato
  & nbsp;  II: Molto vivace
     III: Tempo moderato
Ljuskopia av partitur°
ID: 10424. TRYCK: CG [1954]
URUPPF: Radioork, dir: Sten Frykberg den 30 november 1952 (för radion)
INSP A: Radioork, dir: Sixten Ehrling den 7 mars 1956 (LP) Swed. Soc. Disc. B 33123, SLT 33147, SLT 33241, Westminster XWN 18528 B, (CD) Swed. Soc. Disc. SCD 1035 [7:20 + 2:08 + 7:23]
INSP B: Norrköpings symfork, dir: Thomas Dausgaard den 6–9 oktober 1997 (CD) CPO 999 563.2 [7:42 + 2:17 + 8:14]
BESÄTTN: 2*222 4231 12 0 str.

1953

Jungfru Maria /”Hon kommer utför ängarna” (Erik Axel Karlfeldt): Dalmålning för röst och orkester (1929)
Ljuskopia av partitur°
ID: 14866. TRYCK: MIC 
BESÄTTN: 2121 2000 00 0 str.

William Shakespeare: ”Romeo och Julia”. Skådespelsmusik
Ljuskopia av partitur°
ID: 10421. TRYCK: MIC
URUPPF: Kungl. Dramatiska teatern den 20 mars 1953. Dirigent: Tord Benner
BESÄTTN: flöjt/picc., klar, batteri, piano, stråkar. 
ANM: Alf Sjöberg, regi.

Stråkkvartett nr 4 op. 28 (1952–53)
     I: Calmo
     II: Intermezzo 1
     III: Intermezzo 2
     IV: Lento
     V: Allegro molto
Stämmor°
ID: 28924. TRYCK: CG [1955]
URUPPF: Kyndelkvartetten (Otto Kyndel, Celia Aumere, Åke Hedlund, Folke Bramme) den 27 februari 1954 
INSP A: Kyndelkvartetten (Otto Kyndel, Gert Crafoord, Kurt Lewin, Folke Bramme) sept. 1957. (LP) Sveriges Radio RELP 5002 [4:45 + 2:29 + 1:57 + 5:04 + 4:34]
INSP B: Freskkvartetten (Lars Fresk, Hans Erik Westberg, Lars-Gunnar Bodin, Per-Göran Skytte) 13–14 december 1982. (LP) Phono Suecia PS 16, (CD) PSCD 16 [4:35 + 2:20 + 1:45 + 4:30 + 4:10]
INSP C: Lysellkvartetten (Bernt Lysell, Per Sandklef, Thomas Sundkvist, Mikael Sjögren) september 2004 (CD) Daphne 1021

1954

”Gudens hustru” (Vilhelm Moberg), skådespelsmusik
Ljuskopia av partitur°
URUPPF: Radioteatern den 1 april 1954. Radioork, dir: Sten Frykberg
ANM: Henrik Dyfverman, regi

”En lektion i kärlek”, (originalmusik) filmmusik
Ljuskopia av partitur°
Svensk filmindustri, premiär den 4 oktober 1954
Dirigent: Eskil Eckert-Lundin
ANM: Ingmar Bergman, regi

1955

”En midsommarnattsdröm” (William Shakespeare), skådespelsmusik op. 30 
Ljuskopia av partitur°
ID: 14868. TRYCK: MIC
URUPPF: Hovkapellet, dir: Stig Westerberg, Kungl. Operan den 26 februari 1956 
BESÄTTN: 2*222 4230 12 1 str, cel/pf. 
ANM: Alf Sjöberg, regi 

Tre danser op. 30 a [”En midsommarnattsdröm”] (1956?)
Ljuskopia av partitur°
ID: 14869. TRYCK: MIC
BESÄTTN: 2*222 3210 12 0 str.

”Vildfåglar” /”Livet är härligt”, filmmusik
Ljuskopia av partitur°
Svensk Filmindustri, premiär den 22 au gusti 1955
ANM: Alf Sjöberg, regi

1956

Kvartett för flöjt, oboe, klarinett och violoncell op. 31
     I: Andante – Allegro moderato – Andante
     II: Interme zzo: Vivace
     III: Lento espressivo
     IV: Tema con variazioni: Andante 
ID: 12442. Partitur och blyertsskisser°. TRYCK: CG [1960]
URUPPF: Börje Mårelius, Torleif Lännerholm, Tore Westlund, Gustav Gröndahl den 1 november 1956
INSP: Peter Fridholm, Erik Rodell, Per Johansson, Per Nyström den 29 januari 1991 (CD) Caprice CAP 21413 [4:35 + 1:40 + 4:30 + 5:45]

”Made in Sweden”, filmmusik
Ljuskopia av partitur°

1957

Divertimento op. 29 för orkester (1954-1957)
     I: Moderato
     II: Allegro moderato
     III: Andantino
     IV: Allegro moderato 
Partitur° 
ID: 10414. TRYCK: CG [1959]
URUPPF: Sveriges Radios symfoniork., dir: Sten Frykberg den 19 april 1958 (radio)
INSP: Svenska Kammarork., dir: Petri Sakari den 15–19 augusti 1995, (CD) Caprice CAP 21513 [3:35 + 2:11 + 3:42 + 2:57] 
BESÄTTN: 2*222 2210 12 0 str.

”Drottningens juvelsmycke” (Carl Jonas Love Almqvist), skådespelsmusik.
Partitur° 
ID: 10415. TRYCK: MIC
URUPPF: Kungl. Dramatiska teaterns lilla scen den 15 maj 1957. Dirigent Bruno Eichenholz 
BESÄTTN: flöjt, oboe, klarinett, slagverk, celesta, violin, cello. 
ANM: Alf Sjöberg, regi

”Plats på scenen”: Balett av Julius Mengarelli op. 32
     I: Kontorspersonalens entré
     II: Chefen sätter igång arbetet
     III: Artisternas entré
     IV: Akrobaterna
     V: Det förvuxna violinunderbarnet med föräldrar
     VI: Lindanserskan
     VII: Pas de quatre
     VIII: Förspel till Pas de deux
     IX: Kontorspersonalens entré
Blyertsskiss° 
ID: 10420. TRYCK: MIC
URUPPF: Dalasinfoniettan, dir: Stefan Karpe den 5 september1997
INSP: Dalasinfoniettan, dir: Stefan Karpe den 18–21 januari 1999 (CD) NOSAG CD 041 [2:12 + 1:54 + 3:30 + 3:06 + 2:24 + 2:11 + 2:13 + 4:54 + 1:03] 
BESÄTTN: 2*222 4210 12 1 str xyl.
ANM: Aldrig iscensatt p.g.a. av J Mengarellis bortgång.

1958

”Körkarlen” (originalmusik & arr), filmmusik
Ljuskopia av partitur°
Nordisk Tonefilm, premiär den 18 september 1958
ANM: Arne Mattsson, regi

Triptyk op. 33 för liten orkester 
     I: Tempo moderato, ma espressivo
     II: Molto Allegro
     III: Andante espressivo – Allegro molto
Blyertsskiss°
ID: 12296. TRYCK: MK [1959]
URUPPF: Sveriges radios ungdomsork., dir: Sven-Erik Bäck den 21 november 1959 (för radion)
INSP: Stockholms sinfonietta, dir: Jan-Olav Wedin den 3 maj 1981 (LP) Caprice CAP 1246, (CD) CAP 21326 [3:30 + 2:45 + 4:45] 
BESÄTTN: 1111 0000 00 0 str. 

1959

Impromptu op 35 b för piano [tempo energico]
ID: 19386. TRYCK: CG [1979]
INSP A: Berit Modin-Ehde, piano 1979, (LP) B. M.-ELP 7901
INSP B: Stig Ribbing, piano 1979, (LP) HMV 7C 137-35738 [1:15] 

Improvisationer op. 35 för piano 
     I: Largo
     II: Adagio
     III: Presto
     IV: Tempo moderato
     V: Molto espressivo
ID: 10008. TRYCK: CG [1960]
URUPPF: Berit Modin den 24 juli 1960 (radio)
INSP A: Inger Wikström, piano den 20 mars 1962 , (LP) Decca LXT 6117 [komplett 8:45] (EP) Decca SCE 7507 [ej komplett 7:07]
INSP B: Berit Modin-Ehde, piano 1978, (LP) B. M.-ELP 7901
INSP C: Stefan Bojsten, piano den 22–23 juli 1996, (CD) BIS CD 797 [2:25 + 2:08 + 1:14 + 1:26 + 2:41]

1960

”Den elaka drottningen” /Snövit, balett op 34 
Partitur° 
ID: 10413. TRYCK: MIC 
URUPPF: Radioork, dir: Stig Westerberg den 22 september 1961 i Sveriges TV
BESÄTTN: 2222 4320 12 1 str pf cel. 
ANM: Birgit Cullberg, koreograf 

”De sista stegen” / ”A Matter of Morals”, filmmusik
Partitur°
Sandrews, premiär den 21 mars 1960 i Stockholm, den 31 maj 1961 i New York
ANM: John Cromwell, regi

”Hamlet” (William Shakespeare), skådespelsmusik 
Partitur med transp.°
URUPPF: Kungl. Dram. teatern den 25 mars 1960 
BESÄTTN: flöjt, 2 fagotter, 3 horn, 2 trumpeter, basun, timp, perc., git. cello, kontrabas.
ANM: Alf Sjöberg, regi 

1961

”Kung John” (William Shakespeare), skådespelsmusik 
Ljuskopia av partitur° 
ID: 10418. TRYCK: MIC
URUPPF: Kungl. Dramatiska teatern den 12 maj 1961 
BESÄTTN: flöjt/picc., 2 horn, trumpet, percussion, orgel. 
ANM: Alf Sjöberg, regi

Trio för violin, violoncell och piano nr 2 op. 36 
     I: Andante
     II: Intermezzo
     III: Lento espressivo
     IV: Molto allegro
ID: 12355. TRYCK: CG [1963]
URUPPF: Gert Crafoord, Folke Bramme, Stig Ribbing, den 12 november 1961
INSP: Stockholm Arts Trio (Dan Almgren, Thorleif Thedéen, Stefan Bojsten) 28–30 augusti 1992. (CD) BIS CD 582 [6:55 + 1:43 + 4:21 + 5:12]

1962

Bagatell för piano
ID: 88480. TRYCK: CG [Svenska albumblad 1962]

196 3

Tre dikter om havet op. 37 (Karin Boye, eng övs: Noel Wirén) för [blandad] kör a cappella
     I: Sommardag. ”Havet vilar morgonstilla”
     II: Till havet. ”O hav, hur stark den brygd du bräddar. . .”
     III: Havet. ”Salt, hur bittersalt är havet . . .”
Partitur°
ID: 9457. TRYCK: CG [1964]
URUPPF?: Kammarkören, dir: Eric Ericson 22 april 1964 (I), 28 august i 1965 (II), 29 augusti 1969 (III) (för radion) 
INSP: Jubilatekören, dir: Astrid Riska den 12 nov. 1995 (CD) BIS CD 797 [2:57 + 1:12 + 1:36]

1964

Liten serenad för gitarr op. 39 
     I: Marcia
     II: Preludium
     III: Solo
     IV: Intermezzo
     V: Duo lento
     VI: Marcia 
Blyertsautograf°
ID: 28925. TRYCK: CG [1964]
INSP A: Roland Bengtsson, gitarr våren 1965, (LP) Swed. Soc. Disc. LT 33165 [12:33]
INSP B: Per-Olof Hedlund, gitarr 1979, (LP) Caprice CAP 1235 (CD) OAK Grove CD 2005 [1:49 + 1:15 + 1:22 + 1:52 + 1:51 + 1:53]
INSP C: Per Skareng, gitarr den 15 mars & 23 nov. 1992 (CD) Caprice CAP 21413 [1:31 + 1:11 + 1:12 + 1:44 + 1:37 + 1:32]
INSP D: Jonathan Richards, gitarr den 16–17 febr. 1994 (CD) Serendipity SERCD 1800 [1:48 + 1:22 + 1:26 + 1:45 + 2:05 + 2:00]
INSP E: Göran Söllscher, gitarr den 9–11 & 18–19 sept 1995 (CD) Caprice CAP 21514 [1:48 + 1:28 + 1:25 + 1:54 + 1:44 + 1:00] 

Symfoni nr 5 op. 38
     I: Moderato
     II: Andante
     III: Perpetuum mobile: Presto
     IV: Andante
Ljuskopia av partitur°
ID: 15902. TRYCK: CG [1965]
URUPPF: Radioork, dir: Sixten Ehrling, den 5 december 1964 (för radion) 
INSP: Norrköp ings symfork, dir: Thomas Dausgaard den 6–9 oktober 1997 (CD) CPO 999 563.2 [7:12 + 4:36 + 2:11 + 8:25]
BESÄTTN: 2*222 3331 11 0 str.

1965

”Annorstädes vals”/”Absent friend” (Alf Henrikson) för röst och piano/orkester 
Autograf [utan sångst.] + klav. [blyertsskiss]°
TRYCK: CG.
INSP A: Ingvar Wixell, sång & Hans Wahlgrens ork. i mars 1965 (EP) HMV 7-EGS 311 (CD) Ariola 7 4321 24422 2; Ariola 74321 75382 [2:47] 
INSP B: Ingvar Wixell, sång & Hans Wahlgrens ork. i mars 1965 (EP) HMV X 8659 [2:39]
INSP C: Åke Jelvings ork. i maj 1965, (EP) HMV 7-EGS 338 [1:58]
BESÄTTN: 2100 1200 timp str .
ANM: Insp. B är den engelska versionen. Övriga arr för dragspel & str av Anton Kotásek [MUB U 9870] och salongsorkester av William Lind [MUB 26527] 

1967 

Musik för stråkorkester op. 40 (1966–67) 
     I: Moderato
     II: Commodo ma espressivo
     III: Tempo moderato
     IV: Vivace
Blyertsskiss°
TRYCK: CG
INSP: Örebro kammarork.., dir: Lennart Hedwall den 6 september 1973 (LP) Swed. Soc. Disc. SLT 33224, (CD) SCD 1035 [1:54 + 5:01 + 3:25 + 2:08]

Sats 4
INSP a= A: (CD) INFO-033/3 [2:08] 

1970

Stråkkvartett nr 5 op. 41 
     I: Allegro molto – Allegro capriccioso – Tempo I
     II: Andante espressivo
     III: Allegro
Blyertsskisser° 
ID: 17507. TRYCK: C G [1972]
URUPPF: Saulescokvartetten den 18 april 1971
INSP A: Saulescokvartetten den 26–27 maj 1971, (LP) Caprice CAP 1024 (CD) CAP 21326 [3:42 + 5:03 + 4:06] 
INSP B: Ferrokvartetten (Jonas Lindgård, George Kentros, Magnus Wassenius, Kristina Lindgård) den 25 febr. 1991, (CD) Caprice CAP 21413 [3:27 + 5:02 + 4:01] 
INSP C: Lysellkvartetten (Bernt Lysell, Per Sandklef, Thomas Sundkvist, Mikael Sjögren) februari 2005, (CD) Daphne 1021 

1971

Kvintett för blåsinstrument op. 42
     I: Moderato
     II: Adagio
     III: Allegro molto
Partitur och blyertsskiss° 
ID: 17505. TRYCK: CG [1973]
URUPPF: Filharmonikernas blåsarkvintett, Stockholm den 5 maj 1973
INSP: Stockholms blåsarkvintett (Eje Kaufeldt, Bo Eriksson, Kjell Fageus, Knut Sönstevold, Rolf Bengtsson) den 14 december 1983, (LP) Caprice CAP 1271, (CD) CAP 21326 [6:50 + 3:50 + 2:55] 
BESÄTTN: flöjt, oboe, klarinett, fagott, valthorn.

Liten pianosvit op. 43 [Fyra miniatyrer för piano]
& nbsp;    I: Vivace
     II: Andantino
     III: Moderato
     IV: Allegro 
Blyertsskisser°
ID: 14683. TRYCK: CG [1972]
INSP: Stefan Bojsten, piano den 22–23 juli 1996, (CD) BIS CD 797 [2:02 + 2:21 + 2:13 + 1:24]

1972

Concertino för flöjt och liten orkester op. 44 
     I: Allegro moderato
     II: Calmo
   & nbsp; III: Allegro
Partitur° 
ID: 17506. TRYCK: CG [1974]
URUPPF: Börje Mårelius, Sveriges radios symfork, dir: Gary Bertini den 20 januari 1974 
INSP: Jan Bengtsson, Dalasinfoniettan, dir: Stefan Karpe den 18–21 januari 1999 (CD) NOSAG CD 041 [4:29 + 4:01 + 3:50]
BESÄTTN: 2222 2200 00 0 str.